Jannich Rindom:
” Jeg skulle aldrig have været leder! ”
I en samtale med erhvervscoach og virksomhedsejer Jannich Rindom, er dagens emne lederskab – og ikke mindst manglen på samme. Rindom er mangeårig ejer og leder af virksomhederne ‘Rindom & Co. Consulting ApS ‘ samt ‘Din Erhvervscoach‘, fortæller her, med en noget nær hudløs ærlighed, om hans egne erfaringer med at være leder i en professionel virksomhed:
 
‘Jeg blev selvstændig som 20-årig’, fortæller Jannich Rindom. ‘Jeg var ung, ambitiøs og ganske høj i hatten. Jeg var partner i foretagendet, og havde temmelig pludseligt tilegnet mig titlen som ”salgsdirektør”. Der blev lavet en del forskellige udkast til visitkort, det ene var mere gyldent og skinnende end det andet. Jeg var stolt, driftig og fuldstændig frygtløs. Nu skulle der flyttes bjerge – og JEG skulle være ”El Jefe” – chefen der nu skulle drive forretningen helt op i skyerne’.
 
‘Jeg var jo en super dygtig sælger, og det var min logiske tilgang til det nye job. Men hurtigt – og ganske brutalt – fandt jeg ud af, at jeg INTET anede om at være leder.
 
‘Jeg havde ingen idé om hvad det ville sige, at tage hånd om de ansatte medarbejdere. Jeg vidste intet om lønninger, momsregnskab, ferieregler eller andre praktiske detaljer som en ledelse tager sig af. Men værst af alt, så var jeg fuldstændig uvidende om den måske vigtigste rolle som leder: Nemlig at være den person som de andre medarbejdere og ansatte kunne komme til’.
 
‘Jeg var 20 år, og havde simpelthen ikke livserfaring nok til at bestride rollen som leder. Jeg var en knægt – en talentfuld og dygtig sælger – men dog stadig en knægt. Og jeg havde slet ikke spottet, at det at være leder, er et helt andet job end det at være dygtig til sit arbejde og sit fag. Det er to ganske forskellige verdener’.
 
 
”At sætte en leder i verden,
kræver indsigt og instruktion”
 
Rindom kommer ind på, at mange nye ledere bliver kastet hovedkulds ind i jobbet – fordi der i virksomheden er en lederposition ledig, og at det gælder om at få den besat så hurtigt og ukompliceret som muligt. Derfor kan det være naturligt at forfremme en erfaren medarbejder, til at ”træde et skridt op” og sætte personen ind i fx en mellemleder-stilling, blot fordi vedkommende har erfaring fra jobbet i virksomheden. ‘Det er alt sammen fint nok’, lyder det fra Rindom – men det er jo ikke nok i sig selv. ‘Medarbejderen har brug for instruktion og indlæring i alle de egenskaber der kræves for at være leder i dag. Ellers gør man både lederen, medarbejderen og selve virksomheden en kæmpe bjørnetjeneste’.
 
‘En leder skal da lære at være leder’, lyder det fra Rindom. ‘Selv om man har 10 års erfaring  i produktionen – eller fra arbejde i felten – gør da ikke automatisk personen til en god leder. Det gør det heller ikke hvis en aspirant tildeles stillingen, for blot at have samme efternavn som chefen, eller fordi en medarbejder ‘står for tur’ til en forfremmelse. At sætte en leder i verden, kræver indsigt og instruktion for at kunne fungere i rollen’, insisterer Rindom.
 
 
”Drop glansbillederne – og lær lederrollen at kende”
 
‘At have tilstrækkeligt med livsbagage med sig til jobbet som leder, er absolut et af kravene til at kunne lede andre mennesker i en professionel virksomhed. Det handler jo i høj grad om at kunne inspirere sine medarbejdere, det kan kræve noget livserfaring. Ikke at man ikke kan være ung – for det har jo ikke noget med alder at gøre – men det kan bare ikke nytte noget at være grøn og umoden’, konstaterer Jannich Rindom af egne erfaringer. ‘Man skal altså udstråle både ro, erfaring og rummelighed, hvis man skal fremstå som en pålidelig og tiltroet leder – og det gør man bare ikke, hvis man kun tænker på at pudse stjernen på sin egen Mercedes, og glemmer alt om empati og indlevelse overfor de ansatte, som det er ens job at passe godt på’.
 
Så er der selvfølgelig temaer som kommunikation og psykologi, evnen til at føre en god dialog, samt at turde at tage ansvar. Det er de klassiske dyder i lederrollen. Men det gælder også om at droppe glansbillederne, og ikke stigmatisere sig selv som ”perfekt”. Man kan ligeså godt stå ned fra piedestalen, inden man kommer for godt i gang med at ophøje sig selv som almægtig og ufejlbarlig. Alle fejler, det gør ledere skam også. Kunsten er bare at turde indrømme det, og så komme videre. Så snart man indser dette, er man vokset en halv meter i rollen som leder.
 
 
”At fejle er et sundhedstegn”
 
‘Her, 12-13 år senere, kan jeg tydeligt se de fejl jeg begik – og er kun glad for at kunne indrømme dem. For fejlene har hjulpet mig til at komme videre professionelt. Og det med at indrømme fejl, og at komme videre, er en ganske vigtig detalje’, lyder det fra Rindom, der påpeger vigtigheden i at have selverkendelse, samt evnen til at kunne reflektere over sin egen person – ikke mindst i rollen som leder.
 
‘Hvis jeg som 20-årig var både frygtløs og skamløst ubekymret om alt andet end min egen succes, så er mine værktøjer i dag skiftet godt og grundigt ud. I dag handler mine værdier om eftertænksomhed, ydmyghed og nysgerrighed. Og troen på at kunne flytte bjerge, har jeg skiftet ud med efteruddannelse. For den eneste vej frem i en professionel salgsverden, er at lære at blive bedre – også for andre’.
 
Derfor har Jannich Rindom indset vigtigheden i at uddanne sig til coach. En funktion der ikke bare har gavnet ham i sit daglige arbejde, men som også har været med til at skabe en god og solid karriere i salgsverdenen. Ironisk nok, så har evnen til at tage blikket væk fra sin egen næsetip, og træde over i rollen med at hjælpe, træne og uddanne andre professionelle, ikke bare gjort Jannich Rindom en bedre sælger end den han var – det har også gjort ham til en bedre leder.
 
 
“Leadership is an action, not a position.”
~ Donald McGannon