Hvorfor F….. er opsøgende salg så vigtigt for os iværksættere

En kort præsentation af mig selv:

Hej mit navn er Jannich Rindom og jeg er direktør i Phoner2support.

Jeg har mere end 12 års erfaring inden for telemarketingbranchen. Min person profil er med udgangspunkt i en optimistisk og positiv indgangsvinkel og jeg arbejder ud fra realiserbare mål samt visioner med mottoet: ”Intet er umuligt, det umulige tager bare lidt længere tid”.

Phoner2support ok

 

Argumenter for hvorfor opsøgende salg er vigtigt!

Opsøgende salg er med til at sikre en fremtidig drift

Opsøgende salg sikre nye kunder og nye netværks-muligheder

Opsøgende salg skaber merværdi i virksomheden

Listen er lang – men spørgsmålet er vel hvordan man kommer i gang eller bliver bedre i det opsøgende salg, ting du bør huske på er:

Hvordan præsentere jeg mig bedst, så modtageren for den bedste oplevelse?

Hvad skal der til for at modtageren fanger interessen og synes det er en god oplevelse?

Hvordan skal jeg spørge ind til behovet, uden det virker for nærgående?

Hvad for modtageren ud af det?

Hvordan kommer vi videre herfra?

Hvordan ønsker jeg samtalen skal afsluttes?

 

Du skal være velkommen til at læse mine andre blog indlæg hvor jeg går i dybden med det opsøgende salg
Go´ fornøjelse.

 

Jannich Rindom

Phoner2support ApS

Mødebooking, telesalg, salgstræning

profil billede med logo på trøje

Mange forbinder opsøgende sælgere som værende en negativ ting

 

I forbindelse med mit tætte samarbejde som konsulent i virksomheden Oxe&Co. Har vi fået en rigtig spændende samarbejdspartner!

Vi har startet et samarbejde med en af Danmarks mest anerkendte virksomheder indenfor seværdigheder i Danmark og det er vi rigtig stolte af.

Mange forbinder opsøgende sælgere som værende en negativ ting. Jeg er overbevist om at vi flere dygtige virksomheder som fokusere målrettet og intenst på at levere kvalitet frem for kvantitet – I øvrigt handler kvalitet ikke kun om salg “set med en sælgeres øjne”, men mere om den positive oplevelse, at jeg som opsøgende sælger skal forbindes med, når jeg repræsentere en given virksomhed. Det altid svært som virksomhed at overlade sit hjertebarn i fremmede hænder – Kunsten for en dygtig sælger er at være en del af virksomheden og være bevidst om de værdier som virksomheden udstråler både internt som eksternt.

Rigtig god torsdag

Med venlig hilsen

Jannich Rindom

Jannich Rindom fra Phoner2Support

Iværksætteren og salget.

Iværksætteren og salget.

stolFuld (1)

Jeg tager udgangspunkt i min egen opstart tilbage i 2005 – Jeg havde i en kort periode arbejdet med opsøgende telesalg og synes som så mange andre, det var grænseoverskridende at gribe røret og kontakte potentielle kunder.

Hvorfor forsatte jeg så, når jeg synes det var så grænseoverskridende?

De små succesoplevelser som jeg opnået når jeg fik et salg igennem var nok motivationen til jeg forsatte og drømmen om provisionen som ingen ende kunne tage.

Men med tiden lærte jeg at, fantasien om den uendelige provision måske ikke var i overensstemmelse med de værdier som jeg mener hele salgsbranchen omhandler. Jeg lærte at tale med kunderne og ikke til kunderne. Jeg lærte at lytte og jeg lærte at spørge.

Den klassiske fejl som mange sælgere begår, er at de ikke er interesseret i at hjælpe kunden, men udelukkende at sælge til kunden. Når man bytter lidt rundt på de sætninger og man i stedet for fokusere på man ikke sælger til kunden, men hjælper kunden, begynder man at opnå den langsigtet succes med salget.

Tænk over disse få sætninger inden du griber røret og forsøger dig med at være opsøgende sælger.

 

Hvordan præsentere jeg mig bedst, så modtageren for den bedste oplevelse?

Hvad skal der til for at modtageren fanger interessen og synes det er en god oplevelse?

Hvordan skal jeg spørge ind til behovet, uden det virker for nærgående?

Hvad for modtageren ud af det?

Hvordan kommer vi videre herfra?

Hvordan ønsker jeg samtalen skal afsluttes?

profil billede med logo på trøje

Jannich Rindom

Jeg bliver tit mødt med spørgsmålet om – Hvordan man bliver en god sælger!

Jeg bliver tit mødt med spørgsmålet om – Hvordan man bliver en god sælger!
Jeg har udvalgt 4 punkter som jeg synes man skal lægge vægt på, for at opnå succes.
• Din indstilling
• Din evne til at kommunikere
• Viden
• Sidst men ikke mindst hårdt arbejde

Der ingen tvivl om de bedste sælger er dem der ser mulighederne i det umulige – indstillingen er alt afgørende her.
De gode sælgere er dem der kommunikere løbende med kunderne og yder en skarp og seriøs service.
De sælger som sætter sig ind i opgaven hel hjertet og er dybde gående i deres forarbejde er som udgangspunkt dem der skaber de bedste resultater på sigt og viser en interesse for kundens værdier.

Telemarkting behøver ikke at være en raket videnskab, i bund og grund handler det om vilje og indstilling til at lære – øvelse gør mester.
stolFuld (1)
De bedste hilsner.
Jannich Rindom
Mødebooking – telesalg – Telemarketing – Salgstræning

Salg for ”ikke sælgere” Og JA du hørte rigtigt!

salgstraening-banner

 

Som iværksætter og virksomhedsejer – føler vi ikke altid, at vi er de bedste sælgere i marken eller på telefonen – eller måske har vi mere lyst til at bruge tiden på at udvikle vores produkter og levere dem, end vi har på at være den opsøgende sælger. Men hvordan bliver vi bedre til at forene os med sælgerrollen og få flere ordrer hjem – Sandheden er enkel – man kan ikke drive en forretning uden salg!

Nogle gange kan man som iværksætter være heldig at have en forretningsidé, der er så god, at den sælger sig selv. Kunderne ringer, uden at man behøver at gøre nogen større salgsindsats eller gør man? Det hører til sjældenhederne, og selv om man skulle opleve det i en periode, er det ikke noget, man kan regne med fortsætter i al evighed. For de fleste af os er en løbende salgsindsats og stærke kunderelationer helt afgørende for at få den omsætning der skal for at sikre overlevelsen som iværksætter eller virksomhedsejer.

Mange udskyder eller nedprioriterer salgsarbejdet – Og hvorfor gør vi så det?

Når vi arbejder med virksomhedens udvikling, er det ofte i os selv, vi skal finde de vigtigste årsager til, at vi endnu ikke har bragt virksomheden videre, end hvad vi har. Det gælder også, når fokus er på at forbedre salgsindsatsen; her kan vores egen indstilling være den største barriere. Det er f.eks. ikke ualmindeligt at høre iværksætteren eller virksomhedsejeren komme med udsagn som: ”jeg er ikke sælger”, ”jeg er ikke klar til at sælge endnu”, eller ”jeg har ikke lyst til at sælge” eller ”jeg bange for at ”sælge”

Følelserne kan være en barrier for salg

Når iværksætteren eller virksomhedens ejeren siger, at de ”ikke er sælgere”, er det ofte slet ikke i overensstemmelse med den sande virkelighed. Næ Faktisk er vi som iværksætter eller virksomhedsejer i bund og grund rigtig gode sælgere, fordi vi har begejstring for vores produkt/service.

Begejstringen er en af de allervigtigste forudsætninger for at kunne skabe succesen og interessen hos andre. Hvis vi siger, at vi ”ikke er klar til at sælge”, kan det selvfølgelig være rigtigt, at vores produkt ikke kan leveres endnu. Men det kan også være en undskyldning, som vi giver os selv. Endelig kan det være en barriere, at vi siger til os selv, at vi ”ikke har lyst til at sælge”. Bag dette ligger måske den indstilling, at vi ”ikke bryder os om sælgere”, og derfor endnu mindre kunne tænke os selv at være det. Vi ser måske snarere os selv som den kreative ildsjæl, end som dem der ”prakker” andre mennesker noget på. Men dygtige sælgere besidder faktisk dén gode egenskab, at de interesserer sig for mennesker og relationer. Noget, der er mindst lige så ædelt, som at interessere sig for dimser eller servicekoncepter – og noget, som er en nødvendighed for at opbygge gode og langvarige kunderelationer!

Forberedelsen er afgørende for succesen.

Den første fase af salg handler om forberedelse. Denne fase er karakteriseret ved, at vi endnu ikke har kundekontakt. Hjemmearbejdet består bl.a. i at vælge de rigtige kundesegmenter, generere lister over mulige kundeemner eller udarbejde det salgsmateriale, som skal bruges i forbindelse med det opsøgende salg. Forberedelse af salget er karakteriseret ved i høj grad at være ’skrivebordsarbejde’, og derfor en af de salgsopgaver, som nogle iværksættere føler er lettere at gå i gang med end det egentlige salg. Måske kan en god forberedelse endda give mere af den energi og selvtillid, der skal til for efterfølgende at opsøge kunderne mere aktivt.

Skab den indledende kundekontakt

Den anden fase af salg drejer sig om at åbne salget, og er karakteriseret ved at være en meget udadvendt og opsøgende proces. Her er salgsopgaven at engagere sig i forskellige netværksaktiviteter og skabe relationer, der åbner døre og skaber introduktioner til mulige kunder. Andre salgsopgaver i denne fase er at indlede dialog med kunden gennem f.eks. salgsbreve eller personlige opkald, som i sidste ende skal føre til, at kundeemnet siger ja til at afholde et møde, hvor man kan tale nærmere om, hvordan man kan arbejde sammen. For nogle iværksættere kan det at åbne salget opleves som den letteste del af arbejdet, fordi arbejdet med at overbevise kunden endnu ikke er startet. For andre er det netop at tage den indledende kontakt, som ikke falder så let, mens det måske opleves lettere at træde ind i dialogen, når først døren er blevet åbnet af en anden.

Få ordren med hjem

Den tredje fase indeholder de opgaver, der vedrører afslutning eller lukning af salget. Her er det nogle gange de personer, der ikke er så glade for at åbne salget, som pludselig føler sig på hjemmebane. Salgsopgaverne i denne fase består i at udarbejde mundtlige eller skriftlige oplæg, der rammer kundens behov og fører til, at kunden gerne vil modtage et tilbud. Desuden er det en opgave i sig selv at forhandle ordren i hus, hvilket kan kræve, at man er godt inde i tallene, eller god til at finde og præsentere de rigtige salgsargumenter. Endelig er kundens accept af en faktura, en ordrebekræftelse eller måske en salgskontrakt også en del af at få ordren hjem. Hvis man er en iværksætter, der godt kan lide at levere varen, vil man ofte være rigtig god til denne del af salget, hvor det kræves, at man er stærk i sin faglighed og god til at skabe tillid hos kunden.

Husk at pleje dine relationer – såsom i et netværk.

Den fjerde og sidste fase i Salgsledet handler om vedligeholdelse af salget.

Her handler det ikke om at etablere nye kunderelationer, men derimod om at fastholde og udbygge relationen til de allerede eksisterende kunder, man har fået. Salgsopgaverne, der kan være med til at understøtte dette, er f.eks. alt det, der handler om eftersalg og service i form af f.eks. dokumentation eller uddannelse. Det kan være kundepleje, som sikrer kvaliteten i samarbejdet – og når kunden holdes løbende orienteret, skaber man også det bedste grundlag for et gensalg. Ansvaret for at vedligeholde eksisterende kunderelationer er nok den salgsopgave, der virker mindst afskrækkende på iværksættere, som ikke føler sig som egentlige sælgere. På dette tidspunkt er kunderelationen nemlig etableret, og vi oplever, at vi helt naturligt sælger, når vi laver det vi brænder for, nemlig at udvikle og levere vores produkter og services til vores kunder. Imidlertid er dette blot den sidste fase i salget, og vi må tage de skridt, som er nødvendige for at vi også kommer til at mestre de salgsprocesser, der ligger forud.

Salgs kompetence den skal udvikles løbende.

Hvis vi vil styrke salgskompetencen i vores virksomhed, er vejen frem at finde ud af, hvor i Salgskæden, vi står svagest, så vi kan fokusere på at blive stærkere på disse områder. Det kan f.eks. være, at man er god til lukke en ordre, men bare mangler en til at åbne døren for sig. Omvendt kan man være god til at åbne døre, men mangle den person, som har fokus på alle detaljerne, når der skal defineres en løsning og udarbejdes en kontrakt. Hvis man er flere partnere i virksomheden kan man måske være så heldig, at ens partner supplerer en, så man kan dele rollerne imellem sig. Hvis man har en enkeltmandsvirksomhed, kan det være, at man når til den erkendelse, at virksomheden enten har brug for at man er flere partnere, eller at der ansættes sælgere, der kan overtage eller igangsætte udvalgte salgsopgaver.

Salg er et håndværk, der skal læres.

Som vi har set her, er der i de fire forskellige faser af salget en masse forskellige salgsopgaver, som vi står overfor gentagne gange og i forskellig rækkefølge. Heldigvis er salg et håndværk og med kendskab til de forskellige opgaver, kan vi sagtens kaste os over dem og blive bedre til dem hen ad vejen. Hvis vi starter med at fokusere på de salgsopgaver, som vi har særlig interesse for, kan vi forene os med salgsrollen og blive en bedre sælger – selvom vi ikke er de fødte sælgere.
profil billede med logo på trøje

 

Vh

Jannich Rindom

Phoner2support ApS

Mødebooking, telesalg & Salgstræning.

Jannich@phoner2support.dk

 

Sådan kommer du i gang med dit opsøgende salg

Som nystartet iværksætter er en af de større udfordringer – og bekymringer – mange gange: hvordan får jeg mine første kunder? Hvordan tager man lige skridtet og får gjort sig selv synlig over for potentielle kunder – store som små – og hvordan griber man egentlig bedst opsøgende salg an – Telemarketing kan være en af måderne!

 

Jannich Rindom, Salgsrådgivning – om opsøgende telesalg:

1.)

”Gør det klart for dig selv, hvilke type kunder som du ønsker dialog med. Lav en liste over dine 20 ”ønskekunder” – og sigt efter et niveau, der er interessant både økonomisk og for din virksomheds renomme, så du får referencer, du kan bruge i din markedsføring senere ud i erhvervslivet. ”

2.)

”Når du har gjort det klart, hvilken kundegruppe du går efter, skal du lave grundig research. Sæt dig ind i, hvad kunderne har brug for – og hvordan dine produkter eller ydelser kan hjælpe dem. I denne fase bør du også sætte dig ind i, hvad dine konkurrenter tilbyder – så du kan slå på, hvordan netop du skiller dig ud fra mængden! (Men husk endelig at lade være med at nævne specifikke konkurrenter eller tale nedsættende om dem – det giver et rigtig dårligt indtryk for modtageren i den anden ende.)”

3.)

”Ring til kunden. Vær ikke bange for at springe ud i det. Træf beslutningen om at gøre det – og gå så 100% ind i det. Du ved først, når du er kommet i gang, om det vil briste eller bære. (Faktisk er det jo ofte sådan, at man nærmere skal være bange for ikke at gøre noget!)

Hvis du sælger et fysisk produkt, kan du på forhånd sende et prøveeksemplar sammen med et brev, hvor du viser, at du har gjort dig nogle tanker om, hvordan du og kunden kan få et fremtidigt samarbejde på benene – og hvilken forskel dit produkt kan gøre for virksomheden her. Her kan du afslutte med at skrive, at du vil ringe til modtageren om en uges tid.

Dette kan du så referere til, når du ringer til den relevante kontaktperson i virksomheden (som du jo har fundet frem til gennem din research). Her kan du – ud fra din viden om virksomheden – starte en dialog om, hvilke scenarier i virksomheden, dit produkt ville kunne anvendes; hvilke værdier virksomheden har, og hvilke udfordringer de står over for – og hvordan dit produkt vil kunne passe ind. (Igen: Du har jo gjort dit forarbejde godt og kender virksomheden/branchen, så du på forhånd har nogle konkrete forslag til, hvordan de kan bruge dit produkt/din ydelse).

 

Afslutningsvis rundes samtalen høfligt af og munder forhåbentlig ud i, at der er basis for et møde, hvor I kan tage en dybere snak.

Husk, at det nogle gange er nødvendigt at være vedholdende. Du skal have gjort dit forarbejde godt og have sat dig ind i virksomheden – og virksomheden skal føle at du vil det her samarbejde. Derfor kan det godt være, du nogle gange er nødt til at ringe 7-9 gange, før mødet eller kontrakten er i hus. Udfaldet af den enkelte samtale afhænger jo også af, hvor personen du taler med, er lige nu og her – om de står midt i en budgetforhandling, midt i en samtale med konen – eller noget helt tredje. Så tab ikke modet, hvis ikke de lige har tid til at lytte til dig, første gang du ringer!

Og skulle det ske, at det ender med et nej – så er det med at sætte sig ned og finde en ny ønskekunde, så du hele tiden har 20 i din pipeline at tage fat på – håber det giver mening”

profil billede med logo på trøje

Om Jannich Rindom:

Jannich blev iværksætter i foråret 2006 med bla. virksomheden Phoner2support ApS, som har specialiseret i at formidle Salgstræning/teknikker, mødebooking og telesalg til både små og mellemstore virksomheder

Læs mere om Phoner2support.dk www.phoner2support.dk

Hjælp – Til din måske “første” ringedag.

din første ringe dag? – salgstips !

Ja tanken om sin første dag som sælger kan, godt give anledning til sved i hænderne og et par søvnlæse nætter. Tanken om at skulle ringe uopfordret ud til virksomheder / privatpersoner og sælge et produkt/ydelse, tiltaler ikke mange. Derfor vælger jeg at dele lidt salgstips med dig – så du har en idé om hvad jobbet kræver, og hvordan du kan skabe din egen succes – det jo par mange måder det der driver en telefonsælger -nemlig succesen!

Sådan bliver du en god telefonsælger – Gode telefonsælger tips!

Du får her nogle konkrete tips, som du vil kunne bruge fra første dag bag telefonen- Før du overhovedet starter skal du vide at du vil møde afslag . Nogle vil stille spørgsmål ved dit opkald, nogle vil blive fornærmet, og andre vil blot smide røret på, efter du har præsenteret dig selv. Når det så er sagt, er der faktisk mange mennesker, som måske overraskende for mange, gerne vil snakke med dig. Det er disse du skal fokusere på – gør altid samtalen personlig og hver nærværende.

Din arbejdsmentalitet er afgørende for succesen bag telefonrøret!

Du skal som person motiveres af konkurrence. Derfor er det en stor fordel hvis du som person er konkurrenceminded.Stil krav og forventninger til dig selv – hvorfor nøjes ? Afslag er en naturlig del af jobbet som telefonsælger. Derfor er det en forudsætning for at skabe succes at du ikke lader dig påvirke af et afslag, men blot tager den næste på listen med et smil. Gør det det klart for dig selv at det ikke er dig folk bliver fornærmede på, men konceptet med at blive uopfordret kontaktet. Hver dag er en ny start! Der vil der uden tvivl være nogle dage på jobbet som er bedre end andre. Kunsten er ikke at lad en dårlig dag på jobbet, påvirke den næste dag. (Learning by doing). Det bedste man kan gøre for sig selv hvis man er ny i et telefonsælgerjobbet, er at gribe “knoglen”, og kommer igang med at ringe. Der er mange der tror at man sælger bedst hvis man hurtigt når at smide hele salgstalen i hovedet på modtageren. Det er ikke korrekt! Jo mere du får den potentielle kunde i tale, jo lettere vil du have ved at argumentere for dit produkt. Brug de informationer du får, til at sælge dit produkt til at behovsafdække. Kunden har altid ret. Den klassiske sætning er i den grad gældende indenfor telefonsalg. Sig aldrig kunden ikke har ret, men prøv i stedet at vend samtalen i en positiv retning hvis kunden ytrer sig negativt. ( skab et behov) Hvis du som telefonsælger bruger den samme salgstale igennem en hel dag er der stor chance for du kommer til at lyde som du læser direkte op fra en manuskript, hvilket skræmmer de fleste, opbyg i stedet en produktviden. Det kan betale sig at nær studerer det produkt du skal sælge, før du tager første opkald.  En god produktviden vil smitte af på din selvtillid og i din dialog med potentielle kunder.

Håber overnævnte kan bruges- rigtig god “første” ringe dag!

profil billede med logo på trøje

Jannich Rindom

 

Fremtidens sælger

I fremtiden er det ikke længere nok at køre rundt i en stor fin Mercedes i sit stive puds, havde talegaverne i orden og besøge nogle enkelte kunder for at få en “hurtig” ordre – Nej i fremtiden skal der meget mere til, hvis jeg skal sætte overskrifter på fremtidens sælger, er der ingen tvivl om der i fremtiden vil være færre sælger og de sælger der derimod er tilbage – vil formodentligt havde en (videregående uddannelse)

Den elektroniske teknologi gør alt salgsarbejdet mere målrettet, effektivt og systematiseret. Og det sætter nogle helt andre krav til de sælgere, som traditionelt har levet ret godt af det. Den der gamle med at “vi kan levere og resten det skaffer vi”, den holder ikke længere.

Kravene til sælgernes kompetencer vil blive højnet. Fremtidens sælger skal ud over at kunne formulere sig mundtligt også kunne formulere sig godt skriftligt. Man laver ikke nogen aftaler, uden at de bliver bekræftet via e-mail med det samme. Den sælger, der ikke kan skrive deres egne gode oplæg og breve til kunden er en uddøende race.

profil billede med logo på trøje

De bedste sommer hilsner

Jannich Rindom

Jannich@phoner2support.dk

www.phoner2support.dk  

 

 

moedebooking

Hvordan sikre man at et møde der bookes over telefonen, bliver et godt og frugtbart møde for alle parter?

Mødebooking = Kommunikation.

Først og fremmest handler det om, at får afstemt forventningerne fra start af. Intet må være overladt til tilfældigheder, i et samarbejde når det omhandler Mødebooking.

Virksomheder som der ringer ud og booker møderne, skal klædes ordentligt på fra start. Førend opstart af en kampagne skal Phoneren briefes af kunden, forberedelsen er et vigtigt nøgleord som i min egen virksom udgør over 70 % af den succes som virksomheden har den dag i dag.

Alt for mange har det med at tro, at deres produkter sælger sig selv. Sådan er virkeligheden desværre bare ikke, selv ikke for en rutineret mødebooker. Phoneren bør argumenter for hvorfor det produkt/den service han/hun ringer om – kan berige den virksomhed der kontaktes. Hvis kontaktpersonen/beslutningstageren anerkender et potentielt behov/interesse for det Phoneren ringer om – så kan det næsten kun blive et godt møde – altså er vi igen ude i forberedelsen er en vigtigt faktor.

Kaffemøder Nej tak – En sætning de fleste mødebookingsfirmaer har hørt 1000er af gange. Mange mødebookingsfirmaer er desværre ikke dygtige nok til at træne deres Phonere til at tilsikre kvaliteten af møderne. For at få afstemt kvaliteten, bør man derfor altid lave en testperiode, der definerer et efterfølgende samarbejde, herunder pris pr. møde, sværhedsgrad, hitrate osv. Køberen af mødebooking-services bør sikre sig, at mødebookingsfirmaet har de fornødne kompetencer der skal til for at løfte en sådan opgave – Desværre er flere mødebookingsvirksomheder der takker ja til ”alle” opgaver uden at kende til sine egne begrænsninger. Kunsten er at leverer de bedste resultater og ikke de hurtigste resultater.

Kommunikationen er afgørende for et godt samarbejde – Ofte har kunderne nogle forudindtagede holdninger til hvad de ønsker i forbindelse med en kampagne, og ofte har mødebookingsfirmaerne også nogle forudindtagede ideer og holdninger til hvordan en kampagne kan løses. De bedste resultater opnås, når begge parter har forstået og accepteret en kampagnes indhold, og når målsætningen for kampagnen er afstemt. Det er nemlig ikke sjovt for en sælger, at holde indholdsløse møder, og det er bestemt heller ikke sjovt for hverken mødebookingsfirmaets ledelse eller konsulenten, at skulle retfærdiggøre hvorfor et sådant møde overhovedet blev booket. Det er meget simpelt. Er der ikke et indhold for mødet, så lad være med at booke det. Hvis kontaktpersonen reelt set ikke er interesseret eller ikke har et behov, så lad være med at sælge mødet igennem, bare fordi vedkommende ikke kan sige nej. Det dårlige møde kommer tilbage i hovedet på vedkommende der presser det igennem, som en boomerang. Det kan aldrig betale sig at skyde i tåger og håbe på det bedste.

Kvalitet frem for kvantitet.

Skal vi tag en snak, så kan vi i fællesskab kan vurdere om jeg er den rigtige til opgaven til at leverer de rigtige møder – så skal du være velkommen til at kontakte mig på:

jannich@phoner2support.dk eller udfyldt kontaktformularen under ”kontakt”

De bedste mødebookingshilsner.

 

Jannich Rindom

Phoner2support – navnet forpligter.

Phoner2support ok

www.phoner2support.dk , Mødebooking, telesalg & Salgstræning.

 

 

SEO – På side 1 med flere søgeord uden AdWords, Annoncering eller den store investering

Indledningsvis skal det siges at jeg aldrig har været den store IT ekspert.

SÅ LYKKEDES DET FANDME:

Det er en helt fantastisk følelse at se sin lille virksomhed lægge og konkurrere med de store virksomheder i branchen, som uden tvivl kaster mange penge i AdWords.

Tænk engang at min lille forretning er på side 1 med flere søgeord – det er helt fantastisk.

Jeg skrev for noget tid siden, et lignende blogindlæg med forbehold for det helt tunge søgeord: Mødebooking, der var jeg stadigvæk på side 3. Den er nu på side 1. Processen har været lærerig og fascinerende… SEO er en jungle og jeg har i min opstart indhentet mere end 5 tilbud, alt lige fra 5.000 kr. og i den tungere ende af 25.000 kr. – problemstillingen for mit vedkommende var/er at jeg ikke forstår mig på SEO Snak. Så i stedet valgte jeg at fokusere på hvad jeg kan bidrage med på de sociale medier så som; hvordan skaber du succes med telemarketing? Din første ringedag som opsøgende sælger? Hvad er god telemarketing osv.

Hvordan er succesen så kommet dertil, hvor den er i dag og har jeg fået arbejde ud af det?

Dette skyldes uden tvivl at jeg har fået kigget mine tekster igennem af en professionel  og har fået det tilpasset til mit formål – dernæst er det de mange sociale aktiviteter bla. via AMINO & Facebook som skyldes min succesrate. Jeg har fået næsten 2800 Sessioner på under 2 måneder – det er jeg ret imponeret af.

Jeg har modtaget 48 henvendelser, hvoraf en håndfuld af dem er blevet kunder.

Så mit bedste råd herfra er;

Vær aktiv på de sociale medier og fokuser på hvordan du kan bidrage med gode og konstruktive debatter/ indlæg.

Et lille stemningsbillede :

side1_mødebooking

 

Rigtig god aften

telesaelger-jannich-rindom

Med venlig hilsen

Jannich Rindom

Mødebooking, Salgstræning & Telemarketing.